trädgårdsarbete i Finspång, Norrköping, Svärtinge, Åby, Söderköping
trädgårdsarbete i Finspång, Norrköping, Svärtinge, Åby, Söderköping

trädgårdSARBETE

trädgårdsarbete i Finspång, Norrköping, Svärtinge, Åby, Söderköping
trädgårdsarbete i Finspång, Norrköping, Svärtinge, Åby, Söderköping
trädgårdsarbete i Finspång, Norrköping, Svärtinge, Åby, Söderköping

Trädgårdsarbete kan vara tidskrävande och lite svårt att hinna med. Om vi får hjälpa med din trädgårdsskötsel så att du får en trädgård som alltid är välskött.

YANA Städ & Service levererar trädgårdsskötsel i Finspång, Norrköping, Söderköping och omnejd.

Gräsklippning, häckklippning, krattning, ogräsrensning är något av det vi utför. Och på vintern kan vi hjälpa dig med snöskottning eller sandning. Vi kan utföra trädgårdstjänster kontinuerligt eller vid enstaka tillfällen. Du väljer själv och ingenting är bindande.

Läs våra allmänna villkor - Engångsuppdrag

Du får RUT-avdrag för...

 • Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

 • Klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

 • Arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

 • Beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar.

 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

 • Vinterarbete - snöskottning, sandning, saltning.

Du får ej RUT-avdrag för...

 • Nyplantering

 • Markanläggningsarbete

 • Bortforsling av träd och buskar utanför tomten

 • Rådgivning

 • Planering och design

Pris Trädgårdsarbete

Vår pris för trädgårdsarbete är 225 kr per timme inkl. moms och efter RUT-avdrag.